Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ

H ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Συνήθεις Λόγοι Μη πραγματοποίησης της συναλλαγής

  1. Λανθασμένη Καταχώριση των στοιχείων της Κάρτας σας
  2. Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου της Κάρτας σας
  3. Xαμηλή Ποιότητα της Σύνδεσης σας με το Internet
  4. Ξαφνική Διακοπή της Σύνδεσης σας με το Internet

YOUR CREDIT CARD IS NOT APPROVED

THE DEBIT OF YOUR CREDIT CARD IS NOT POSSIBLE

THE TRANSACTION WAS NOT COMPLETED

Typical reasons for processing interruption:

  1. Wrong card details
  2. Exceeding of your credit limit
  3. Low quality of your internet connection
  4. Unexpected interruption of your internet connection